autres travaux

CERBÈRE

La capture de Cerbère

     [12] Δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ ῞Αιδου κομίζειν. Εἶχε δὲ οὗτος τρεῖς μὲν κυνῶν κεφαλάς, τὴν δὲ οὐρὰν δράκοντος, κατὰ δὲ τοῦ νώτου παντοίων εἶχεν ὄφεων κεφαλάς. Μέλλων οὖν ἐπὶ τοῦτον ἀπιέναι ἦλθε πρὸς Εὔμολπον εἰς ᾿Ελευσῖνα, βουλόμενος μυηθῆναι [ἦν δὲ οὐκ ἐξὸν ξένοις τότε μυεῖσθαι, ἐπειδήπερ θετὸς   Πυλίου παῖς γενόμενος ἐμυεῖτο]. μὴ δυνάμενος δὲ ἰδεῖν τὰ μυστήρια ἐπείπερ οὐκ ἦν ἡγνισμένος τὸν Κενταύρων   φόνον, ἁγνισθεὶς ὑπὸ Εὐμόλπου τότε ἐμυήθη. Καὶ παραγενόμενος ἐπὶ Ταίναρον τῆς Λακωνικῆς, οὗ τῆς ῞Αιδου   καταβάσεως τὸ στόμιόν ἐστι, διὰ τούτου κατῄει.   ὁπηνίκα δὲ εἶδον αὐτὸν αἱ ψυχαί, χωρὶς Μελεάγρου καὶ Μεδούσης τῆς Γοργόνος ἔφυγον.πὶ δὲ τὴν Γοργόνα τὸ ξίφος ὡς ζῶσαν ἕλκει, καὶ παρὰ ῾Ερμοῦ μανθάνει ὅτι κενὸν εἴδωλόν ἐστι. πλησίον δὲ τῶν ῞Αιδου πυλῶν γενόμενος Θησέα εὗρε καὶ Πειρίθουν τὸν Περσεφόνης μνηστευόμενον γάμον καὶ διὰ τοῦτο δεθέντα. Θεασάμενοι δὲ ῾Ηρακλέα τὰς χεῖρας ὤρεγον ὡς ἀναστησόμενοι διὰ τῆς ἐκείνου βίας. Ὁ δὲ Θησέα μὲν λαβόμενος τῆς χειρὸς ἤγειρε, Πειρίθουν δὲ ἀναστῆσαι βουλόμενος τῆς γῆς κινουμένης ἀφῆκεν. ἀπεκύλισε δὲ καὶ τὸν ᾿Ασκαλάφου πέτρον. Βουλόμενος δὲ αἷμα ταῖς ψυχαῖς παρασχέσθαι, μίαν τῶν ῞Αιδου βοῶν ἀπέσφαξεν. δὲ νέμων αὐτὰς Μενοίτης ὁ Κευθωνύμου   προκαλεσάμενος   εἰς πάλην ῾Ηρακλέα, ληφθεὶς μέσος   καὶ τὰς πλευρὰς κατεαγεὶς   ὑπὸ Περσεφόνης παρῃτήθη. Aἰτοῦντος δὲ αὐτοῦ Πλούτωνα τὸν Κέρβερον, ἐπέταξεν ὁ Πλούτων ἄγειν χωρὶς ὧν εἶχεν ὅπλων κρατοῦντα. δὲ εὑρὼν αὐτὸν ἐπὶ ταῖς πύλαις τοῦ ᾿Αχέροντος, τῷ τε θώρακι συμπεφραγμένος καὶ τῇ λεοντῇ συσκεπασθείς, περιβαλὼν τῇ κεφαλῇ τὰς χεῖρας οὐκ ἀνῆκε   κρατῶν καὶ ἄγχων τὸ θηρίον, ἕως ἔπεισε, καίπερ δακνόμενος ὑπὸ τοῦ κατὰ τὴν οὐρὰν δράκοντος. Συλλαβὼν οὖν αὐτὸν ἧκε διὰ Τροιζῆνος ποιησάμενος τὴν ἀνάβασιν. ᾿Ασκάλαφον μὲν οὖν Δημήτηρ ἐποίησεν ὦτον,  ῾Ηρακλῆς δὲ Εὐρυσθεῖ δείξας τὸν Κέρβερον πάλιν ἐκόμισεν εἰς ῞Αιδου. Comme douzième travail, il reçut l'ordre de ramener Cerbère des Enfers. Celui-ci avait trois têtes de chien, une queue de dragon et sur le dos toutes sortes de têtes de serpents. Sur le point d'aller vers lui, il se rendit chez Eumolpos à Eleusis, parce qu'il voulait être initié ( il n'était pas permis aux étrangers de se faire initier, puisqu'il fut initié après être devenu fils adoptif de Pylios). Comme il ne pouvait voir les mystères puisqu'il n'avait pas été purifié du meurtre des Centaures, il fut purifié par Eumolpos et reçut l'initiation. Et parvenu au Ténare en Laconie, où se trouve la bouche qui permet la descente vers les Enfers, il y pénétra. Lorsque les âmes le virent, elles s'enfuirent à l'exception ce celle de Méléagre et de la Méduse Gorgone ; il tire son épée contre la Gorgone comme si elle était vivante et il apprend d'hermès qu'elle n'est qu'une image vide.  Près des portes de l'Hadès, il trouva Thésée et Perithoos qui avait prétendu épouser Perséphone et pour cela était enchaîné. Voyant Héraclès, ils tendirent les bras vers lui comme s'ils pouvaient ressusciter grâce à sa force. Prenant Thésée par la main, il le ramena à la vie, mais alors qu'il voulait ressusciter Perithoos, la terre se mit à trembler et il le lâcha. Il roula aussi le rocher d'Ascalaphos. Voulant procurer du sang aux âmes, il sacrifia l'une des vaches d'Hadès. Ménoitès fils de Ceuthonymos, leur pasteur, provoqua Héraclès à la lutte. Pris à la ceinture, il eut les côtes brisées et obtint sa grâce de Perséphone. Lorsque Héraclès réclama Cerbère à Pluton, celui-ci lui enjoignit d'emmener le chien en s'en rendant maître sans armes. Héraclès l'ayant trouvé près des portes de l'Achéron ; entouré de sa cuirasse et revêtu de sa peau de lion, il lui prit la tête entre les bras et ne relâcha pas sa prise avant d'avoir mâté, malgré les morsures du dragon qui lui servait de queue. L'emmenant donc il passa par Trézène pour remonter. Déméter fit d'Ascalaphos un hibou, et Héraclès, après avoir montré Cerbère à Eurysthée, le ramena dans l'Hadès.

 

Cliquer pour agrandir             

 

Cerbère

Ce chien de garde des Enfers, enfant de Typhon et d'Echidna, sera le frère de l'Hydre et de la Chimère. Il disposera de trois têtes (Hésiode lui en attribue cinquante), d'une queue de serpent et d'une rangée de têtes de serpent sur le dos. Il sera si hideux que les hommes qui le regarderont seront pétrifiés.

 

      Sa bave, qui tombait sur le sol, donnera naissance à l'aconit, un poison violent. Il dévorera les habitants du royaume d'Hadès qui tentaient de s'enfuir et se couchera devant les nouvelles Ombres qui pénétraient dans les Enfers. Il refusera l'accès du royaume aux vivants. Orphée le charmera de sa musique et la Sibylle de Cumes lui jettera un gâteau trempé dans du vin drogué, pour passer. Héraclès devra ramener Cerbère des Enfers pour accomplir son douzième travail. Hadès l'autorisera s'il n'utilisait pas d'armes pour le capturer. Héraclès transportera le monstre jusqu'à Mycènes. Eurysthée, effrayé, lui demandera de le ramener d'où il venait.

Descente aux Enfers

Héraclès devra ramener Cerbère, le chien de garde des Enfers, pour achever la série de Travaux auxquels il était condamné. Eurysthée espérait ainsi se débarrasser de son ennemi. Le héros, qui devait trouver le chemin des Enfers, s'initiera aux "Mystères d'Eleusis" auprès d'Eumolpos. Fort des rites de Perséphone, il partira au Ténare, dans le Sud du Péloponnèse.

Chien à trois têtes, gardien de l'Enfer dans la mythologie grecque. La lyre d'Orphée l'endormit par ses sons mélodieux, quand le poète descendit dans le sombre royaume pour ramener Eurydice. Suivant Virgile, Enée mit en défaut sa vigilance avec un gâteau de miel que lui avait donné la sibyle de Cumes. Hercule le dompta, l'enchaîna, l'amena à Trézène, puis le renvoya aux Enfers.  omega.iut-rodez.fr/ myth/cerbere.html. 

Comment vaincre le cerbère

Le Cerbère avait la réputation d'être impitoyable. Ce ne fut pourtant pas toujours le cas car certains héros ont réussi à l'apprivoiser de diverses manières.

Avec un gâteau pour l'amadouer

Une jeune fille très belle, Psyché, fut envoyée auprès de Perséphone - qui avait été enlevée par le dieu des enfers Hadès pour en faire son épouse. Afin d'amadouer le Cerbère, elle lui donna un gâteau et réussit ainsi sa mission.

Avec une sorte de pâte soporifique

La Sibylle (devineresse) de Cumes, Deiphobé, donna à manger au cerbère une pâte soporifique lorsqu'elle conduisit Énée aux enfers.

Avec la musique et des chansons

Orphée, en jouant de la lyre et en chantant des chansons, réussit à son tour à charmer le monstre lorsqu'il voulut aller chercher sa femme, Eurydice, qui était morte d'une piqûre de vipère.

Par étouffement

Parmi les douze travaux qui lui avaient été imposés par le roi de Tirynthe (pour expier le meurtre de sa femme Megara et de ses enfants), Héraclès devait s'emparer du chien et le ramener sur Terre mais sans aucune arme. C'est donc de ses seules mains qu'il l'étouffa à demi et put ainsi le porter jusqu'au village de Mycènes en Grèce. Ce fut la plus importante défaite pour le Cerbère, mais il fut vite rendu à l'empire des morts.

 

TEXTES

 Texte en latin.Virgile, Enéide, VI, 417 sqq

Cerberus haec ingens latratu regna trifauci personat aduerso recubans immanis in antro.

Cerbère fait résonner son royaume, immense dans son aboiement à trois gorges couché, monstrueux dans son antre.

 

Dante, La divine comédie, L'Enfer, CHANT VI  :

Cerbère, bête étrange, cruelle, hurle avec trois gueules comme un chien sur les morts qui sont là submergés. Ses yeux sont rouges, sa barbe grasse et noire, son ventre large, ses mains onglées; il griffe les esprits, les écorche et dépèce. La pluie les fait hurler avec les chiens; ils font d'un flanc leur bouclier à l'autre flanc; ils se tournent souvent les malheureux profanes.
Lorsque Cerbère nous vit, l'énorme ver, il ouvrit ses bouches, et nous montra ses dents; il n'avait pas un membre qui ne frémît. Alors mon guide étendit ses paumes, prit de la terre, et à pleines poignées la jeta dans les gueules goulues. Tel un chien aboyant et vorace qui se calme quand il a sa pâtée sous la dent, car il s'acharne et s'évertue à dévorer, telles se firent les trois faces bestiales du démon Cerbère qui étourdit si fort les âmes, qu'elles voudraient être sourde.

Portraits de famille

Ses parents

Sa mère, Échidna, était un monstre à la fois femme et serpent. Dans la légende grecque, elle s'unit à Typhon et elle eut de nombreux enfants, plus monstrueux les uns que les autres. Elle fut tuée par Argus, le géant aux cent yeux, qui la surprit dans son sommeil.

Son père, Typhon, était aussi un monstre effrayant au corps recouvert d'écailles et dont les cent gueules vomissaient du feu. Il s'était attaqué aux dieux de l'Olympe et il fut fait prisonnier des enfers. Mais avant, il eut le temps de s'accoupler avec Échidna. Il fut finalement foudroyé par Zeus et enseveli sous le mont Etna, par le cratère duquel il vomit aujourd'hui encore des flammes (L'Etna est un volcan en activité situé en Sicile).

Ses frères et sœurs

Les enfants de Typhon et d'Echidna sont parmi les principales divinités malfaisantes du monde souterrain et des monstres terriens: l'Hydre de Lerne, la Chimère, le Sphinx, les Harpyes, etc.
L'Hydre de Lerne avait le corps d'un chien et 9 têtes de serpent qui repoussaient aussitôt qu'elles étaient tranchées. C'est Héraclès qui réussit à le tuer en lui tranchant toutes ses têtes d'un seul coup.
La Chimère a la tête d'un lion ou d'une chèvre et la queue d'un dragon. Elle a été élevée par Amisodarès, roi de Carie. Elle terrorisait les alentours en vomissant des flammes et en dévorant tous les êtres humains qui avaient le malheur de se trouver sur son chemin. C'est Bellérophon qui perça la Chimère de flèches plombées dont le métal fondit sous l'effet des feux qu'elle émettait. Elle fut ainsi brûlée à mort.

Le Sphinx avait le visage et la poitrine d'une femme, une queue de dragon, le corps d'un lion et des ailes d'oiseau. Il était installé sur un rocher et posait des questions aux voyageurs ; ceux qui n'arrivaient pas à résoudre ses énigmes étaient immédiatement dévorés. C'est Œdipe qui réussit à résoudre l'énigme : "Quel est l'animal qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir ?" Le Sphinx se précipita alors du haut de son rocher et se tua.
Les Harpyes étaient des divinités mi-femme mi-oiseau, pourvoyeuses des enfers.

                              

Le Cerbère a aussi d'autres frères et sœurs qui sont les dragons de Colchide et du jardin des Hespérides, la Méduse, l'aigle qui rongeait le foie de Prométhée, le lion de Némée, et Géryon, géant à trois têtes et trois troncs, qui fut tué par Héraclès.

 

  

Héraclès et Cerbère

  amphore à figures noires et à figures rouges
  vers 520 av. J.-C.

©[Louvre.edu] Photo RMN H. Lewandowski

 

 

 Héraclès et Cerbère

  amphore à figures noires et à figures rouges

  vers 520 av. J.-C.

©[Louvre.edu] Photo RMN H. Lewandowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peintre des Aigles (attribué au) 
Héraclès amenant Cerbère à Eurysthée

hydrie (vers 530-520)

©[Louvre.edu] Photo RMN H. Lewandowski

 

 

 

 

  

Héraclès et Cerbère

  amphore à figures noires et à figures rouges
  vers 520 av. J.-C.

©[Louvre.edu] Photo RMN H. Lewandowski

 

 

Héraclès et Cerbère

  amphore à figures noires et à figures rouges
  vers 520 av. J.-C.

©[Louvre.edu] Photo RMN H. Lewandowski

 

    

Héraclès et Cerbère

  amphore à figures noires et à figures rouges
  vers 520 av. J.-C.

©[Louvre.edu] Photo RMN H. Lewandowski

 

 

 

 

sources texte

http://www.google.fr/search?q=cerbere+&hl=fr&lr=lang_fr&ie=UTF-8&start=20&sa=N

http://www.jura.ch/lcp/cours/mytho/cerbere.html

http://www.insecula.com/contact/A005019.html

 http://perso.wanadoo.fr/lpalavaur/Fantasy/Cerbere.htm

http://www.jura.ch/lcp/cours/mytho/cerbere.html

 

sources images

http://www.jura.ch/lcp/cours/mytho/cerbere.html

 http://perso.wanadoo.fr/lpalavaur/Fantasy/Cerbere.htm

http://www.isi.edu/info-agents/Heracles/

 

  

Page créée en 2004 par Marine Gamain.